Częsty nowotwór u kobiet

Częsty nowotwór u kobiet

Najczęstszym nowotworem występującym u kobiet jest nowotwór piersi. Znacznie większa zachorowalność właśnie na ten rodzaj nowotworu związana jest między innymi z wydłużeniem średniego okresu życia kobiet. Wzrost zachorowalności na raka piersi następuje bowiem po 50 roku życia. U około 50% proces chorobowy zaczyna się w zewnętrznej części sutka. Rosnący w trakcie rozwoju choroby guz może powodować ucisk na głębiej położone tkanki. W końcowej fazie choroby następuje rozprzestrzenienie się komórek nowotworowych do układu limfatycznego, w licznej liczbie przypadków przerzuty do układu limfatycznego następują dość wcześnie, często jeszcze zanim zostanie postawiona diagnoza. Jedną z metod leczenia nowotworu piersi jest mastektomia, czyli chirurgiczne usunięcie piersi. W leczeniu raka piersi stosuje się także radioterapię. U młodych kobiet często stosowaną metodą leczenia jest chemioterapia. Stosuje się także immunoterapię. Do wzrostu zachorowalności na raka sutka przyczynia się także wysoki poziom estrogenów we krwi. Dlatego często stosowaną metodą leczenia jest usunięcie jajników. Taki zabieg powoduje remisję choroby nawet na kilka lat. Wczesne rozpoznanie choroby zwiększa szanse na wyleczenie. Dlatego warto regularnie przeprowadzać samobadanie piersi. We wczesnym wykryciu choroby pomaga także mammografia, która pozwala na wykrycie już bardzo niewielkich zmian, które są niewyczuwalne podczas samobadania.