Krótko o grzybicach

Krótko o grzybicach

Mówiąc o chorobach, które cechują się dużą dozą zaraźliwości trzeba wspomnieć o grzybicach. Jest to bardzo szeroka grupa chorób, które wywoływane są przez różnego rodzaju grzyby. Pojawieniu się tych chorób możemy bardzo skutecznie zapobiegać. Wystarczy dbać należycie o higienę osobistą. Duże znaczenie ma fakt, czy na przykład używany wspólnych ręczników a do wizyty na basen używamy klapek. Grzybice mogą pojawiać się także w przypadku chorowania na zupełnie inne choroby. Do czynników ryzyka wystąpienia grzybicy zalicza się między innymi różnego rodzaju nowotwory oraz zakażenie wirusem HIV. Zarówno nowotwór, jak i wirus HIV prowadzi bowiem do obniżenia odporności. Organizm staje się więc dużo bardziej podatny na zakażenia innymi chorobami. Grzybice mogą pojawić się także w przypadku zażywania antybiotyków. Wiele kobiet po przebytej infekcji, która wymagała podania antybiotyków uskarża się na infekcje grzybicze pochwy. Wszystkie grzybice można podzielić na dwie najbardziej ogólne grupy. Wyróżnia się więc grzybice skóry oraz grzybice głębokie, które określa się również mianem narządowych. Grzybice skóry dzielą się dalej na grzybice występujące w obrębie głowy, paznokci, stóp oraz pachwin. Grzybice narządowe z kolei można podzielić na te połączone z fungemią i te, którym fungemia nie towarzyszy. Zaproponowany podział nie jest jedynym podziałem tej grupy chorób. W zależności od opracowania natkniemy się na podziały oparte o zupełnie inne kryteria.