Krótko o nowotworach

Krótko o nowotworach

Wśród chorób, które obecnie wzbudzają najwięcej emocji negatywnych a jednocześnie lęku znajdują się rozmaite nowotwory. Jest to bardzo duża grupa chorób, która dotyka rozmaite części ciała. Nowotwory polegają na nieprawidłowym procesie namnażania się komórek, które nie przyjmują prawidłowej postaci. Wszystkie nowotwory można zakwalifikować do jednej z następujących kategorii: nowotwory łagodne, złośliwe, miejscowo – złośliwe. Nowotwory o charakterze złośliwym dzielą się dalej na nowotwory anaplastyczne, mięsaki, raki oraz potworniaki. Mianem raka określa się te wszystkie choroby nowotworowe, które powstały na bazie tkanki łącznej. Do tej grupy zalicza się między innymi gruczolaki. Przykładem nowotworu tego typu jest między innymi nowotwór macicy. Mięsaki to wszystkie te nowotwory, które nie mają charakteru nabłonkowego. Są to rzadko spotykane nowotwory. Rokowanie w tego rodzaju nowotworach zawsze jest bardzo złe. Potworniaki to te nowotwory, które powstały z wielopotencjalnych komórek zarodkowych. Do tej grupy zalicza się dość często nowotwory jajnika, które występują u kobiet. Częstość nowotworów tego rodzaju jest dość duża. Nowotwór ananplastyczny to nowotwór, który określany jest jako niezróżnicowany. Uważa się, że nowotwory tej grupy są najbardziej złośliwe. Śmiertelność w ich przypadku jest bardzo wysoka. W leczeniu chorób nowotworowych stosuje się rozmaite metody. Może to być między innymi chemio – oraz radioterapia.