Krótko o nowotworach

Krótko o nowotworach

Nowotwór to nienormalna masa komórek. Nowotwory niezłośliwe, inaczej nazywane łagodnymi lub dobrotliwymi, rosną powoli. Komórki tych nowotworów tworzą zbitą i ograniczoną masę, która często otoczona jest tkanką łączną. Dlatego ten typ nowotworu może być usunięty chirurgicznie. Nie stanowią one także zagrożenia dla życia, chyba, że rozwijający się guz zaburza czynności innych narządów. Nowotwory złośliwe, o złowrogo brzmiącej nazwie rak rosną znacznie szybciej od nowotworów łagodnych. Wśród nowotworów złośliwych rozróżnia się nowotwór sarcoma. Jest to nowotwór, który składa się z tkanki łącznej lub mięśniowej. Nowotwór złośliwy powstający w tkance nabłonkowej to carcinoma. W odróżnieniu od nowotworów łagodnych, nowotwory złośliwe nie mają prawidłowych cech strukturalnych. Większość komórek rakowych, a więc nowotworów złośliwych charakteryzuje szybkie tempo podziału komórkowego oraz nieprawidłowe relacje z sąsiednimi komórkami. W odróżnieniu od zdrowych komórek, komórki rakowe przerastają tkanki zdrowe rosnąc w bezładny sposób. Wiele nowotworów osiąga wielkość kilku milimetrów, a ich rozwój zatrzymuje się. Faza spoczynku trwa w przypadku takich nowotworów miesiące, często nawet lata. Jednak w momencie, w którym naczynia włosowate zaczną wrastać w nowotwór, dostarczając krwi, nowotwór zaczyna rosnąć i stanowić zagrożenie dla życia. Do śmierci dochodzi z powodu przerzutów, które zaburzają prawidłowe czynności zaatakowanych przez nowotwór tkanek.