Krótko o osteoporozie

Krótko o osteoporozie

Mówiąc o różnych interesujących chorobach z całą pewnością warto wspomnieć o osteoporozie. Choroba ta w zasadzie wyłącznie dotyka kobiety. Najczęściej atakuje w okresie menopauzy, kiedy w organizmie kobiecych zachodzi szereg zmian hormonalnych. Jeszcze kilka lat temu choroba ta określana była mianem zrzeszotnienia kości. Nazwa ta nawiązywała do struktury jaką przyjmowały kości osoby dotkniętej tą chorobą. Obecnie nazwa ta spotykana jest coraz rzadziej. Osteoporoza nie jest jednolitą jednostką chorobową. Wyróżnić można kilka jej odmian. Wskazuje się na osteoporozę pierwotną, wtórną, miejscową oraz uogólnioną. Osteoporoza wtórna może być wywołana przez zażywane leki. Wyróżnia się także różne przyczyny, które mogły doprowadzić do powstania osteoporozy. W przypadku osteoporozy pierwotnej są to przekwitanie, mukowiscydoza oraz podeszły wiek. Wskazuje się również na szereg czynników, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na osteoporozę. Coraz częściej wskazuje się na czynniki genetyczne. Uważa się obecnie, że jeśli matka dotknięta była osteoporozą to również córka może mieć ten sam problem. Również nieodpowiednia dieta sprawia, że może pojawić się osteoporoza. Jeśli osoba będzie długotrwale unieruchomiona to również może pojawić się u niej osteoporoza. W tym wypadku nie jest ona w ogóle związana z wiekiem. Takie choroby jak cukrzyca oraz reumatoidalne zapalenie stawów również zwiększają ryzyko pojawienia się osteoporozy.