Krótko o trądzie

Krótko o trądzie

Trąd jest chorobą, która w dalszym ciągu dotyka miliony osób na świecie. Trąd należy do tego rodzaju chorób, które jeśli tylko zostaną wcześnie zdiagnozowane są często uleczalne. Trąd jest chorobą, która najdłużej towarzyszy człowiekowi spośród innych chorób skóry i nerwów (wspomina o niej Nowy Testament). Wywołuje ja bakteria, która została odkryta dopiero w 1873 roku. Bakteria ta jest spokrewniona z prątkami gruźlicy. Trąd atakuje nerwy, błony śluzowe oraz skórę. Do zakażenia trądem może dojść wyłącznie poprzez długi kontakt z już zakażoną osobą. Trąd występuje pod dwoma postaciami. Jedną z nich jest guzowata postać trądu, z których jedna, guzowata, przebiega w sposób ostry. W jej efekcie dochodzi do pojawienia się guzów oraz plam na skórze. Z upływem czasu plamy te przechodzą we wrzody. Inna postać trądu to trąd nerwowy, który powoduje zanik czucia w niektórych partiach skóry. Zaawansowane stadium trądu powoduje deformacje, które doprowadzają do kalectwa. Deformacje te są skutkiem zaatakowania przez bakterie nerwów. Deformacje te uszkadzają stawy, w efekcie czego następuje paraliż mięśni oraz utrata tkanki na palcach nóg i rąk. Utrata tkanki następuje na skutek porażenia naczyń krwionośnych lub jest efektem zapaleń lub urazów, których osoba chora nawet nie zauważa. Chorych na trąd izolowano od zawsze w leprozoriach. Ostatnie leprozorium w Europie znajduje się w Rumunii. Na terenie Polski trąd nie pojawił się od XVII wieku.