Menopauza nie tylko dla kobiet

Menopauza nie tylko dla kobiet

Proces menopauzy, tak szeroko powszechny w społeczeństwie, jest powodem wielu dyskusji oraz rozmów. Dywaguje się nad zachowaniem kobiet, w tym okresie, oraz nad widzialnymi efektami zachodzących zmian. Zdecydowanie często jest to problem poruszany na arenie medialnej oraz w zakresie różnorodnej prasy medycznej, czy artykułów internetowych. Wszystko to sprawia, że o przekwitaniu wiadomo niemal wszystko. Już nawet w szkole wiemy, akie będą efekty kolejnych zmian organizmu. Niemniej jednak, proces taki nie dotyczy wyłącznie kobiet. W przypadku mężczyzn również zauważalny jest podobny proces. Andropauza zdarza się w podobnym wieku, co menopauza. Jest to zatem zjawisko zbliżone charakterem. Mężczyźni również tracą swoje możliwości płodne. Nie są one całkowicie zahamowanie, aczkolwiek zdecydowanie obniżone. Z racji tego, mężczyzn, owe zmiany organizmu nie są tak zauważalne, jak u kobiet. Nie ma również porównania w zewnętrznym odczuwaniu skutków procesu. Niemniej jednak jest on naturalną koleją rzeczy w przypadku męskiej części społeczeństwa. Panowie nie lubią mówić o swoich problemach, stąd nieczęsto porusza się również i ten problem. Zdecydowanie lepiej oraz łatwiej jest im pozostać na etapie problematyki kobiecej. O andropauzie jednak możemy poczytać w Internecie oraz publikacjach specjalistycznych. Wszystkie te są ogólnie dostępne na rynku.