Nieprawidłowe działanie układu odpornościowego

Nieprawidłowe działanie układu odpornościowego

Normalnie funkcjonujący układ odpornościowy zwalcza występujące w organizmie człowieka patogeny. Czasem jednak układ ten nie funkcjonuje prawidłowo. Dochodzi wtedy do wystąpienia uczulenia, czyli alergii. Alergia to reakcja immunologiczna, która jest szkodliwa dla ludzkiego organizmu. Wielu ludzi dotyka problem alergii, najczęściej cierpią oni na katar sienny i alergiczną astmę oskrzelową. Osobom cierpiącym z powodu alergii najczęściej towarzyszy złe samopoczucie, łzawienie oczu, kichanie i cieknący nos. Reakcje uczuleniowe mogą zachodzić także w ściankach przewodu pokarmowego. Taką reakcję uczuleniową wywołują niektóre leki lub składniki pokarmowe. Alergia w obrębie układu pokarmowego prowadzi do dolegliwości trawiennych, których najczęstszym objawem jest biegunka. Najbardziej niebezpiecznym rodzajem alergii jest anafilaksja układowa. Jest to reakcja alergiczna na niektóre leki (między innymi na penicylinę) oraz na jad owadów, w tym os i pszczół. W przeciągu kilku minut od dostania się takiego właśnie alergenu do organizmu występuje bardzo rozległa reakcja uczuleniowa. W wyniku tak rozległej reakcji do układu krążenia dostaje się bardzo duża ilość histaminy. Tak duże jej ilości powodują rozszerzenie się naczyń. Efektem anafilaksji układowej jest szok krążeniowy, który w ciągu zaledwie kilku minut może doprowadzić do śmierci. Jedynym ratunkiem jest podanie leku blokującego działanie histaminy.