O chorobach oczu

O chorobach oczu

O chorobie oczu może świadczyć podwójne lub niewyraźne widzenie, łzawienie oczu, ale także bóle głowy. Tym objawom może towarzyszyć także przekrwienie gałek ocznych. Przyczyną dolegliwości mogą być fizjologiczne wady wzroku, które powstały wskutek nieprawidłowego kształtu i struktury oka, ale mogą być również spowodowane procesem starzenia się lub efektem infekcji lub urazu. W wyniku starzenia się organizmu może dojść do zmętnienia soczewki oka. Jest to tak zwana zaćma starcza. Do zmętnienia soczewki oka może także dojść na skutek chemicznego lub mechanicznego urazu. Mówimy wtedy o zaćmie urazowej. Do zmętnienia soczewki oka może dojść również w trakcie życia płodowego. Powstaje wtedy zaćma wrodzona. Pogorszenie jakości widzenia przy zaćmie nie następuje nagle, lecz stopniowo i bezboleśnie. Początkowo pacjent dostrzega przed oczami „mroczki”, a obraz jest niewyraźny. W miarę jednak rozwoju choroby wzrok się pogarsza, a pacjentowi grozi ślepota. Tak zwana „zaćma starcza” w równym stopniu dotyka kobiety i mężczyzn. Pojawia się zwykle pomiędzy 50 a 60 rokiem życia. Zaćmę starczą leczy się zazwyczaj tylko operacyjnie. W trakcie zabiegu usuwana jest zmętniała soczewka pacjenta, w jej miejsce wszczepiana jest sztuczna soczewka. Przyczyny powstania zaćmy wrodzonej nie są jeszcze do końca poznane. Przypuszcza się, że może ona powstać na skutek zażywania przez matkę w pierwszym trymestrze ciąży sulfonamidów.