O nowotworze płuca

O nowotworze płuca

Najczęściej występującym nowotworem w obrębie dróg oddechowych jest nowotwór płuca. W zdecydowanie większości przypadków nowotwór ten ma charakter złośliwy. Mówiąc o nim trzeba wspomnieć, że rokowania w tym przypadku są bardzo złe i nie dają pacjentom zbyt dużych nadziei na wyleczenie. To właśnie z powodu tego nowotworu umiera najwięcej mężczyzn, którzy borykali się z chorobą nowotworową. Mówiąc o nowotworze płuc z całą pewnością należy wspomnieć chociażby w kilku słowach o czynnikach, które zwiększają ryzyko zachorowania na nie. Przede wszystkim narażeni na rozwój nowotworu płuca są palacze. Trzeba pamiętać, że nie tylko palenie czynne zwiększa ryzyko rozwoju nowotworu płuca. Także osoby, które określa się mianem tak zwanych palaczy biernych narażeni są na powstanie nowotworu płuca. Nowotwór płuca rozwija się bardzo często także u tych osób, które mają częsty kontakt z takimi substancjami jak azbest, chrom oraz krzemionka. Płuca są także tym organem ciała, w których chętnie lokują się przerzuty nowotworów innych części ciała. W przypadku kobiet przerzuty takie daje bardzo często rak piersi. Do diagnostyki nowotworu płuca wykorzystuje się analizę krwi, RTG klatki piersiowej, bronchoskopię, tomografię komputerową klatki piersiowej oraz pozytonową tomografię emisyjną. Wybór metody leczenia uzależniony jest od stopnia zaawansowania nowotworu oraz od ogólnego stanu zdrowia pacjenta.