O pylicy płuc

O pylicy płuc

Wśród licznych chorób zawodowych znajduje się między innymi pylica płuc. Jest to przewlekła choroba, która powstaje na skutek długotrwałego wdychania szkodliwych pyłów. Typowym objawem pylicy płuc jest zapalenie oskrzeli, które ma w tym przypadku charakter przewlekły. Pojawia się także rozedma płuc, która ma charakter wybitnie postępujący. Pylica płuc doprowadza powoli, aczkolwiek skutecznie do rozwinięcia się ciężkiej niewydolności krążenia. Pylica płuc to choroba niejednolita. Wyróżnia się jej kilka rodzajów. Jeśli pod uwagę weźmiemy zmiany anatomiczne, które powstają w układzie oddechowym wyróżnimy pylice kolagenowe oraz pylice niekolagenowe. W przypadku pylic kolagenowych za ich powstanie odpowiadają pyły, które mają właściwości zwłókniające. Do takich pyłów zalicza się między innymi azbest oraz krzemionkę. Pylice niekolagenowe powodowane są przez pyły, które nie mają właściwości zwłókniających. Do takich pyłów zalicza się siarczan baru oraz tlenek cynku. Pylice kolagenowe dzielą się na kolejne rodzaje. Wyróżnia się więc pylicę krzemową, azbestową, talkową oraz aluminiową. Jak nie trudno się domyśleć nazwy pochodzą od rodzaju pyłu, który wywołuje daną pylicę. Wyróżnia się również pylice, które zostały wywołane pyłem mieszanym. Ten rodzaj pylic dzieli się na pylicę górników kopalni węgla, zespół Caplana oraz pylicę spawaczy elektrycznych. Osoba chora na pylicę płuc zawsze musi korzystać z pomocy lekarzy pulmonologa.