O zapaleniu osierdzia

O zapaleniu osierdzia

Jeśli mówimy o chorobach, które dotykają układ krążenia z całą pewnością warto wspomnieć o zapaleniu osierdzia. Jest to dość groźna jednostka chorobowa, która dotyka blaszki osierdziowe. Choroba ta może przebiegać w trojaki sposób. Może mieć charakter ostry lub przewlekły. Za przewlekłe zapalenie osierdzia uważa się te przypadki, kiedy choroba trwa dłużej niż trzy miesiące. Może także zdarzyć się nawracające zapalenie osierdzia. Zapalenie osierdzia jest chorobą, która nie ma jednolitej etiologii. Można więc wskazać wiele przyczyn jej powstania. Zapalenie osierdzia może być spowodowane przez infekcje wirusowe oraz bakteryjne. Często pojawia się na przykład w przebiegu zakażenia wirusem HIV. Może pojawić się również po przebyciu zawału mięśnia sercowego. Często zapalenie osierdzia pojawia się także po urazach, które objęły klatkę piersiową. Odczyny osierdziowe mogą pojawić się również po stosowaniu takich leków jak cyklosporyna A oraz diuretyki. Zapalenie osierdzia jest chorobą, która daje konkretne objawy. Przede wszystkim towarzyszy jej gorączka. Pojawia się również ból w klatce piersiowej. Jeśli lekarz będzie nas osłuchiwał z pewnością usłyszy również tarcie osierdziowe. Zapalenie osierdzia daje się stwierdzić również za pomocą takich badań jak EKG oraz RTG klatki piersiowej. Do różnicowania zapalenia osierdzia z ropniem stosuje się natomiast tomografię komputerową. Często lekarze sięgają także po echokardiografię.