Stwardnienie ścian naczyń krwionośnych

Stwardnienie ścian naczyń krwionośnych

Miażdżyca to postępujące stwardnienie ścian naczyń krwionośnych. Stwardnienie tych naczyń jest skutkiem odkładania się lipidów, przede wszystkim cholesterolu. W wyniku miażdżycy ścianki tętnic stają się mało elastyczne, ulega także zwężeniu ich światło. W efekcie do tkanek, które są zaopatrywane w krew przez zaatakowaną miażdżycą tętnicę, tej krwi dociera coraz mniejsza ilość. W następstwie takiej sytuacji dochodzi do niedokrwienia tkanek. Jeżeli miażdżycą została zaatakowana tętnica wieńcowa dochodzi do choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego. W czasie wysiłku fizycznego lub podczas stresu zaatakowany przez chorobę mięsień sercowy nie jest w stanie zaspokoić swojego zwiększonego zapotrzebowania na tlen. U pacjenta dotkniętego chorobą niedokrwienną serca w takiej sytuacji pojawia się silny ból. Jest to atak dusznicy bolesnej. Pacjenci, którzy cierpią na tę przypadłość zazwyczaj noszą przy sobie tabletki nitrogliceryny, która powoduje rozszerzenie się żył i naczyń wieńcowych. Dzięki temu spada zapotrzebowanie na tlen, a serce otrzymuje większą ilość krwi. Konsekwencją niewydolności wieńcowej może być zawał serca. Zawał serca to nic innego, jak nagły spadek dostawy krwi do serca. Ta część serca, do której nie dociera tlen i krew ulega martwicy. Zawał serca często kończy się zgonem. Choroba niedokrwienna serca może wywoływać zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia te to między innymi napadowy częstoskurcz komorowy.