Zaburzenia krzepliwości krwi

Zaburzenia krzepliwości krwi

Białe krwinki krwi odpowiadają za obronę organizmu przed szkodliwymi dla niego drobnoustrojami. U zdrowego człowieka tych białych krwinek w 1 mm³ znajduje się mniej więcej 7000. Kiedy jednak dochodzi do infekcji bakteryjnej liczba białych krwinek gwałtownie rośnie. W zastraszającym tempie białe krwinki namnażają się w szpiku kostnym osoby, która została dotknięta białaczką. Komórki wielu tych nowo powstających krwinek nie dojrzewają. Ciągły wzrost białych krwinek powoduje wypieranie erytrocytów i płytek krwi. Efektem takiej sytuacji jest anemia lub zaburzenia krzepliwości krwi. Dochodzić może w związku z tym do wewnętrznych krwotoków. Wewnętrzne krwotoki mają często miejsce w mózgu. Takie wewnętrzne krwotoki są często przyczyną zgonu osób chorych na leukemie. Osoby dotknięte białaczką często umierają także z powodu infekcji. Najczęstszą infekcją, która ich dotyka jest zapalenie płuc. Mimo że w przebiegu białaczki liczba białych krwinek drastycznie wzrasta, to jednak ze względu na to, że wiele z nich nie dojrzewa, charakteryzują się one pewnymi patologiami. Te patologie uniemożliwiają spełnianie przez nich ich właściwej roli, jaka jest ochrona organizmu przed chorobami. Jak do tej pory nie ma skutecznego leku na białaczkę. Do częściowej lub całkowitej remisji choroby prowadzi radioterapia. Podaje się również leki, które hamują namnażanie się białych krwinek. Przypadki leukemii częściej występują u mężczyzn.